7.6.17

Όροι Συμμετοχής 2017



Διεθνής Έκθεση Γελοιογραφίας στον Υμηττό 2017


Θέμα: Φτιάξτε μας την μέρα, κάντε μας να γελάσουμε με το πενάκι σας
Μέσα σε ένα περιβάλλον ζοφερό, οικονομικής και κοινωνικής δυσχέρειας με τα πρόσωπα γύρω μας σκυθρωπά αποφασίσαμε να ζητήσουμε από τους Γελοιογράφους να μας φτιάξουν την ημέρα, να μας κάνουν να γελάσουμε με το πενάκι τους. Είναι μια σχέση αλληλεγγύης που επιχειρεί να αντισταθεί στο κλίμα που επικρατεί και
 να φέρει το γέλιο.

Conditions of participation 2017

  
International Cartoon Exhibition Ymittos 2017 

Subject to cartoon and sketch:
Make our day, make us laugh with your pen
Within a situation of gloomy, economic and social hardship. The faces of the people around us are dour. We decided to ask the cartoonist to make our day, make us laugh with their pen. It is a relationship of solidarity that attempts to resist the prevailing climate and
bring laughter
Subject: Make our day, make us laugh with your pen

6.11.16

The Prizes & Praises of our Festival Τα Βραβεία και οι Έπαινοι του Φεστιβάλ μας

By Decision of the jury awarded the Prizes and Praises. The Prize Visitors based their vote
More

Με Απόφαση της Κριτικής Επιτροπής απονέμονται τα Βραβεία και οι Έπαινοι. Το Βραβείο Επισκεπτών με βάση την ψήφο τους
Περισσότερα

4.11.16

Prizes & Praises

The Jury
Peter Nieuwendijk Holland Cartoonist, President General Federation of Cartoonists
Βernard Βouton French Cartoonist, Vice President General & Treasure Treasurer General
Marianna Psylla Professor, President of Dept of Communication, Media & Culture Panteion University
Alexandros Loukissas Painter, Teacher of Art 

Apostolos Koursovitis Greek Cartoonist
Yiannis Kaltsas Coordinator of Festival (without Vote)
The Jury has decided Prizes and praise. They will be officially announced at the event on 5 November after 7 pm.
Τransmissions will be live through facebook
Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε τα Βραβεία και τους Επαίνους. Θα ανακοινωθούν επίσημα στην εκδήλωση της 5ης Νοεμβρίου μετά τις 7 μ.μ.
Θα γίνουν μεταδόσεις ζωντανές μέσω facebook